Polityka prywatności

1. Korzystanie ze strony szkolaplywania.dawidgwiazdowski.pl, w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy oraz zapisanie na kurs może wymagać podania danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz imię i wiek dziecka, uczestnika zajęć.

2. Administratorem danych osobowych jest firma Treningi Dawid Gwiazdowski, ul. Poznańska 56/1, 60-853 Poznań, NIP: 8442178124, kontakt: biuro@dawidgwiazdowski.pl

3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularzy kontaktowych i zapisu uniemożliwi kontakt z Gwiazdowski Szkoła Pływania i/lub zapisanie na kurs.

4. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie lub zgłoszenie na kurs.

5. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

7. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).

8. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.

9. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy hostingowe, firmy marketingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.

10. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę szkolaplywania.dawidgwiazdowski.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane użytkowników szkolaplywania.dawidgwiazdowski.pl.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie szkolaplywania.dawidgwiazdowski.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.

12. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę szkolaplywania.dawidgwiazdowski.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie szkolaplywania.dawidgwiazdowski.pl zostały opisane w Polityce cookies