Oswajanie z wodą

5-6 lat

Nauka pływania

6-7 lat

Nauka pływania grzbietem

7-8 lat

Doskonalenie pływania grzbietem

7-9 lat

Nauka pływania kraulem

7-9 lat

Doskonalenie kraula

8-10 lat

Nauka delfina

8-11 lat

Doskonalenie delfina

8-11 lat

Nauka żabki

8-11 lat

Doskonalenie wszystkich technik pływackich

9-12 lat

Pływanie sportowe

kwalifikuje trener po ocenie morfofunkcjonalnej dziecka

Zajęcia korekcyjne w wodzie

wymagana umiejętność pływania stylem grzbietowym

Oswajanie z wodą

Rozpoczęcie przygody z pływaniem dla niektórych dzieci jest wyjątkowo łatwe, ale innym może sprawiać nieco trudności. Wiele maluchów w wieku 5-6 lat boi się większych zbiorników wody, dlatego niezwykle ważne jest pokazanie im, że zajęcia w basenie mogą być prawdziwą przyjemnością.

Zajęcia w wodzie dla najmłodszych prowadzimy w formie zabaw – w taki sposób, by oswajać dzieci z wodą i zachęcać do przychodzenia na basen 🙂

Oswajanie z wodą jest prowadzone zawsze przez instruktorów z doświadczeniem w pracy z przedszkolakami i uczniami 1. klasy szkoły podstawowej. Instruktor podczas zajęć wykorzystuje różne zabawki wodne, organizuje zabawy i wyznacza zadania do wykonania. Dzięki temu dzieci szybko przyzwyczajają się do wody i chcą spędzać w niej coraz więcej czasu.

Oswajanie z wodą to również pierwsza styczność z ćwiczeniami pływackimi – dzięki temu łatwiej uczyć się techniki poszczególnych styli pływackich.

Zachęcamy do zapisania na te zajęcia dzieci od 5. roku życia – szczególnie czekamy na te dzieciaki, które jeszcze nie miały styczności z basenami.

Nauka pływania

Nauka pływania dla najmłodszych rozpoczyna się od ćwiczeń ułatwiających opanowanie poszczególnych styli pływackich.

Zajęcia w tej grupie są najlepszym sposobem na rozpoczęcie przygody z prawidłowym pływaniem. Dzieci w wieku 6-7 lat poznają pierwsze ruchy w wodzie, które umożliwią im opanowanie prawidłowej techniki na późniejszych etapach nauki pływania. Na każdym etapie nauki w naszej szkole, mali pływacy otrzymują od nas odznaki potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności. Odznaki te na dalszych etapach nauki są przepustką do przejścia na kolejne poziomy pływania.

Co istotne, to już w tej fazie poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy uczymy dzieci utrzymania się na wodzie, zanurzania głowy do wody oraz prawidłowego oddechu (wdech-bezdech-wydech).

Dzięki temu, że nasze grupy są małe, instruktor może dokładnie obserwować postępy każdego dziecka w wodzie i dzięki temu dopasowywać ćwiczenia w taki sposób, by każdy uczestnik zajęć był gotowy do dalszej nauki.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się

Nauka pływania grzbietem

Dzieci w wieku 7-8 lat rozpoczynają już prawdziwą naukę techniki pływania. Rozpoczynamy od technik w obszarze osi długiej, do których należy właśnie pływanie stylem grzbietowym (kraul na grzbiecie). Pozwala to na opanowanie pierwszego stylu naprzemianstronnego i późniejsze łatwiejsze opanowanie kraula na piersiach.

Podczas zajęć dzieci wykorzystują sprzęt taki jak makarony czy deski, który ułatwia im opanowanie ruchów w wodzie, ale także sprawia, że czas spędzony na basenie jest bardziej atrakcyjny.

Zajęcia umożliwiają opanowanie prawidłowej pracy rąk i nóg podczas pływania na grzbiecie i przygotowują do nauki pływania na piersiach, które jest trudniejsze.

To pierwszy etap nauki, w którym przyznajemy dzieciom odznaki za zdobyte przez nich na zajęciach umiejętności. Odznaki te są przepustką do przejścia na kolejne poziomy nauki pływania.

Odznaki niezbędne do przejścia na kolejny poziom nauki pływania:

 • przepłynięcie prawidłową techniką 25 m basenu stylem grzbietowym.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się

Doskonalenie pływania grzbietem

Podczas doskonalenia pływania grzbietem, dzieci pogłębiają umiejętności związane z prawidłową koordynacją ruchów rąk oraz nóg. To również moment na naukę pierwszych nawrotów i wykonywanie skoku do wody ze słupka startowego.

Odznaki niezbędne do przejścia na kolejny poziom nauki pływania:

 • przepłynięcie 50 m stylem grzbietowym,
 • wykonanie skoku ze słupka startowego na nogi.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się

Nauka pływania kraulem

Kolejnym etapem jest nauka pływania na piersiach. Pozostajemy przy technikach osi długiej. Oznacza to, że czas na naukę kraula.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-9 lat, które uczestniczyły już w poprzednich etapach nauki w naszej szkole lub w inny sposób opanowały pływanie grzbietem.

Bardzo ważnym elementem tych zajęć jest opanowanie prawidłowego oddechu. Dzieci poznają ten aspekt pływania poprzez naukę wydechów do wody. Na tych zajęciach dzieci uczą się też pierwszych nawrotów w pływaniu na piersiach.

Dzięki zajęciom pływania kraulem mali pływacy wzmacniają kończyny dolne o opanowują koordynację rąk i nóg w ruchach naprzemiennych. Kraul jest wstępem do kolejnego etapu, czyli opanowania technik w obszarze osi krótkiej.

Odznaki niezbędne do przejścia na kolejny poziom nauki pływania:

 • przepłynięcie 75 m stylem grzbietowym,
 • przepłynięcie 25 m stylem dowolnym.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się

Doskonalenie kraula

Dzieci, które kończą ten etap nauki umieją już nie tylko prawidłowo pływać kraulem, ale również w pełni kontrolują oddychanie podczas pływania (wydech do wody). Dzięki temu są przygotowane do przejścia do kolejnego etapu i opanowania technik w obrębie osi krótkiej, czyli stylu motylkowego oraz klasycznego.

Na zajęciach doskonalimy również nawroty – przede wszystkim te wykonywane podczas pływania stylem grzbietowym.

Odznaki niezbędne do przejścia na kolejny poziom nauki pływania:

 • przepłynięcie 100 m stylem grzbietowym,
 • przepłynięcie 50 m stylem dowolnym.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się

Nauka delfina

Rozpoczęcie nauki techniki w obszarze osi krótkiej to kolejny poziom zaawansowania pływackiego. Do technik osi krótkiej należą style: motylkowy oraz klasyczny. Zaczynamy od delfina 🙂

W stylu motylkowym, czyli delfinie najważniejsza jest koordynacja ruchów. Chodzi tu o zsynchronizowanie dwuuderzeniowej pracy nóg z pracą rąk. To na nią kładziemy nacisk podczas zajęć na tym poziomie nauki.

Odznaki niezbędne do przejścia na kolejny poziom nauki pływania:

 • przepłynięcie 25 m stylem motylkowym,
 • przepłynięcie 100 m stylem dowolnym.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się

Doskonalenie delfina

Na zajęciach z doskonalenia delfina, dzieci uczą się jeszcze lepszej koordynacji ruchowej podczas pływania. Należy pamiętać, że styl motylkowy należy do tych trudniejszych, dlatego ważne jest skupienie uwagi na każdym z uczniów. Jest to możliwe dzięki małym grupom na zajęciach.

Na tych zajęciach doskonalimy również nawroty – szczególnie te, których wymaga pływanie stylem dowolnym.

Odznaki niezbędne do przejścia na kolejny poziom nauki pływania:

 • przepłynięcie 25 m stylem motylkowym,
 • poprawne wykonanie nawrotów,
 • przepłynięcie 100 m stylem dowolnym z poprawnymi nawrotami.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się

Nauka żabki

Choć styl klasyczny jest jednym z popularniejszych styli pływackich, wiele dorosłych osób nie wykonuje ruchów poprawnie i pływa w nim nieumiejętnie. Opanowanie prawidłowej techniki w wieku dziecięcym uniemożliwi nabycie złych nawyków, które dotyczą przede wszystkim pracy nóg. Wbrew pozorom jest to bowiem trudny styl, a jego opanowanie wymaga odpowiednich ćwiczeń.

Właśnie dlatego naukę żabki zostawiamy prawie na koniec pływackiej przygody ucznia w naszej szkole. Skupiamy się tu przede wszystkim na prawidłowej pracy nóg i jej koordynacji z ruchami rąk.

Po opanowaniu podstaw stylu klasycznego, dzieci kontynuują naukę na zajęciach z doskonalenia wszystkich styli pływackich.

Odznaki niezbędne do przejścia na kolejny poziom nauki pływania:

 • przepłynięcie 25 m stylem klasycznym.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się

Doskonalenie wszystkich technik pływackich

Doskonalenie wszystkich technik pływackich to zajęcia dla tych dzieci, które opanowały już podstawy wszystkich styli: zarówno stylu grzbietowego, jak i dowolnego, motylkowego oraz klasycznego.

Na zajęciach rozwijamy umiejętności i poprawiamy technikę pływania, by na zakończenie nauki dzieci umiały pływać prawidłowo wszystkimi stylami. Zwieńczeniem tego etapu jest umiejętność pływania stylem zmiennym z prawidłowymi nawrotami.

To ostatni etap nauki pływania, na zakończenie którego mali pływacy otrzymują ostatnią odznakę, Gwiazdy Pływania 🙂

Odznaki niezbędne do zakończenia nauki pływania:

 • przepłynięcie 100 m stylem zmiennym z poprawnymi nawrotami.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się

Pływanie sportowe

Talenty pływackie ujawniają się właśnie w wieku dziecięcym, już podczas nauki pływania. Nasi instruktorzy są również wykwalifikowanymi trenerami pływania sportowego, więc potrafią szybko dostrzec dzieci, które wykazują się szczególnymi predyspozycjami do uprawiania tego sportu.

Talenty „wyławiamy” na każdym etapie nauki w naszej szkole 🙂 Dzieci ze szczególnymi predyspozycjami do wyczynowego uprawiania pływania kierujemy właśnie na zajęcia pływania sportowego.

Podczas tych zajęć przygotowujemy do startów w zawodach pływackich dzieci i młodzieży, ucząc nie tylko poprawnej techniki samego pływania, ale także wykonywania startów i sportowych nawrotów.

Umiejętności, które zdobywają przyszli zawodnicy podczas zajęć potwierdzamy odznakami:

 • wykonanie sportowego skoku startowego (na główkę),
 • wykonanie poprawnych nawrotów sportowych w różnych stylach pływackich.

Zakończenie zajęć to zdobycie odznaki Gwiazdy Pływania Sportowego. Uczniowie, którzy otrzymują takie wyróżnienie mogą uczestniczyć w zajęciach indywidualnych z trenerem, w których nastawiamy się na przygotowanie do startów lub kierowani są przez nas do zaprzyjaźnionych klubów pływackich, gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności, a także rozpoczynać kariery sportowe.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się

Zajęcia korekcyjne w wodzie

Gimnastyka korekcyjna w wodzie to jedna z najskuteczniejszych form profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci. Ćwiczenia w wodzie oraz pływanie korekcyjne przyczyniają się również do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.

Podczas zajęć korekcyjnych w wodzie dzieci wykonują ćwiczenia, które prowadzą do wzmocnienia gorsetu mięśniowego kręgosłupa, tak ważnego dla utrzymania prawidłowej postawy. Ponadto pływanie pozwala na zwiększenie wydolności organizmu, usprawnienie oddychania oraz opanowanie doskonałej koordynacji ruchowej. Ogromną zaletą ćwiczeń wykonywanych w środowisku wodnym jest również ich działanie wyciszające, relaksujące i uspokajające.

Na zajęcia korekcyjne zapraszamy dzieci w każdym wieku, które opanowały już pływanie stylem grzbietowym. Umiejętność pływania na grzbiecie jest niezbędna do wykonywania ćwiczeń. Gimnastyka korekcyjna w wodzie polecana jest szczególnie dzieciom w wieku ok. 7-8 lat oraz w okresie dojrzewania, kiedy obserwuje się najwięcej przypadków pogorszenia postawy ciała.

Dostępne na basenach: Pływalnia UAM Morasko, Pływalnia Miejska Atlantis

Zapisz się