Miesiąc (4 zajęcia)Semestr*1 zajęcia (45 min)
Oswajanie z wodą160 zł
(40 zł/zajęcia)
550 zł
(ok.. 35 zł/zajęcia)
60 zł
Nauka i doskonalenie pływania dzieci i młodzieży - różne poziomy160 zł
(40 zł/zajęcia)
550 zł
(ok. 35 zł/zajęcia)
60 zł
Pływanie sportowe180 zł
(45 zł/zajęcia)
620 zł
(ok. 40 zł/zajęcia)
70 zł
Zajęcia korekcyjne w wodzie180 zł
(45 zł/zajęcia)
620 zł
(ok. 40 zł/zajęcia)
70 zł
Zajęcia Rodzic + Dziecko
60 min dla rodzica
140 zł525 zł35 zł

*Ilość godzin w semestrze uzależniona od harmonogramu roku szkolnego: w semestrze zimowym: 15 zajęć, w semestrze letnim: 15 zajęć